Studie

Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar kunnen maximaal driemaal per week studie volgen op school.

De studiebegeleiding gebeurt door juffen of meesters van onze school.   

De vergoeding bedraagt 2 euro per sessie.

maandag 16:00 - 17:00
dinsdag 16:00 - 17:00
donderdag 16:00 - 17:00