Studie en huiswerk

Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar kunnen maximaal driemaal per week studie volgen op school.

De studiebegeleiding gebeurt door juffen of meesters van onze school.   

De vergoeding bedraagt 2,60 euro per sessie.

maandag 16:00 - 17:00
dinsdag 16:00 - 17:00
donderdag 16:00 - 17:00

Huiswerk

Kinderen van de basisschool worden geacht tijdens de klasuren nieuwe leerstof op te nemen. Huiswerk moet dus haalbaar zijn voor ieder kind, indien nodig gaan we beperken in oefeningen of bieden we kansen tot extra inoefening, weliswaar vrijblijvend. Huiswerk dient vooral om de geziene leerstof nog beter in te oefenen en geeft de ouders ook de kans om kennis te maken met de leerinhouden. Na een drukke schooldag heeft het kind vooral nood aan rust en ontspanning. Vakanties zijn vrij van taken, in de grote vakantie kan een vrijblijvende vakantietaak aangeboden worden.