Gezondheid

Als tussendoortje eten we 's morgens fruit of een stukje groente, in de namiddag eten we een droge koek. 

Op school drinken we water. Kinderen mogen een hervulbaar flesje water meebrengen, graag genaamtekend.

Indien uw kind medicatie dient te nemen tijdens schoolmomenten, bezorgt u het medicatieformulier aan de klasleerkracht.


De school is verzekerd voor lichamelijke ongevallen, u kan hier de schoolpolis nalezen.

Ongelukje op school? Vergeet dan niet om binnen de 24 uur de school te verwittigen indien er een medische tussenkomst verreist was. 

Het aangifteformulier kan u downloaden.