Schoolreglement

We werken samen, we leren samen, we leven samen. 

Goede afspraken maken goede vrienden.