CLB

Een CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding) kan helpen bij vragen over:

 

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, moeilijke thuissituatie ...
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, overgewicht ...


Onze school werkt samen met het Vrij CLB Houtland.


Adres: Papebrugstraat 8, 8820 Torhout 

Contactpersoon CLB:  Mevr. Floor Orroi 

Arts CLB: Mevr. Merel Vanneste


Het CLB werkt gratis en discreet. 

Via de CLB CHAT kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB- medewerker.