Veilig naar huis

Alle leerlingen dragen een fluojasje van en naar school en op schooluitstappen. De ouderraad voorziet iedereen van een gratis fluojasje.

Kinderen die alleen naar huis gaan, te voet of met de fiets, gaan mee met de rang tot aan het betreffende kruispunt. Nabij de school is er een fietsstraat.

Komt u met de wagen? 

Dan kan u gebruik maken van de zoen- en vroemzone in de Zwevezelestraat, de gemachtigd opzichter steekt de kinderen veilig over! 

U kan ook parkeren op de parking achteraan.

De meest veilige weg kan u nalezen op de schoolroutekaart.

Ten Parke ademt!

Met een fietsregistratiesysteem zoals Buck-E willen we:

  • de luchtkwaliteit rond de schoolomgeving verbeteren
  • de zachte mobiliteit stimuleren
  • gezond en veilig naar school komen promoten
  • de lokale economie versterken

Concreet gebeurt dat door kinderen die met de fiets of te voet naar school komen te belonen in een gamificatiesysteem. Een sensor op de fiets of aan de rugzak registreert de afstand die het kind heeft afgelegd. Bij aankomst op school wordt er gescand. Hiermee verdienen de leerlingen Buck-e's of virtuele munten op een spaarkaartje. Deze digitale munten kunnen dan als beloning uitgeven worden bij lokale handelaars. Sinds de invoering van het fietsregistratiesysteem komen veel meer leerlingen te voet of met de fiets naar school.