Schoolraad

Dit is een adviesorgaan waarin ouders, personeel en mensen uit de lokale gemeenschap het onderwijsgebeuren vertegenwoordigen.

  • Voorzitter: Mevr. Katrien Gobeyn
  • Oudergeleding: Mevr. Winny Somers, Mevr. Nele Rosseel, Dhr. Nick Mouton
  • Personeelsgeleding: Mevr. Sylvie De Rycke, Mevr. Annemieke Speecke, Mevr. Martine Swaenepoel
  • Lokale gemeenschap: Mevr. Annick Vanderspurt, Mevr. Isabelle Jacques, Dhr. Wim Adam