Schoolraad

Dit is een adviesorgaan waarin ouders, personeel en mensen uit de lokale gemeenschap het onderwijsgebeuren vertegenwoordigen.

  • Voorzitter: Mevr. Katrien Gobeyn
  • Oudergeleding: Mevr. Veerle Swimberghe, Mevr. Tine Vandewalle, Dhr. Lieven Bal
  • Personeelsgeleding: Dhr. Tijs Clicteur, Mevr. Annemieke Speecke, Mevr. Regina Paelinck
  • Lokale gemeenschap: Mevr. Marleen Boffel, Mevr. Rita Maes, Mevr. Katrien Gobeyn