Klassen

Kleuter

JULESklas - peuterklas

ANNAklas - eerste kleuter A

NIJNTJEklas - eerste kleuter B

MICKEYklas - 2de kleuter B

RIKKIklas - 2de kleuter A

ZONNEklas - 3de kleuter B

REGENBOOGklas- 3de kleuter A

Lager