Visie

We zijn

 • We zijn een katholieke school voor alle kinderen.
 • We willen kinderen opvoeden met respect voor hun eigenheid, maar tegelijk ook gericht op het verantwoordelijk samenleven met anderen.
 • We beleven universele waarden in het spoor van Jezus.
 • Geloof wordt nooit opgedrongen.
 • We laten ruimte voor vragen én twijfels.

Werken aan

 • We werken aan de totale ontplooiing van het kind.
 • Wij streven ernaar dat de kinderen kennis, vaardigheden en attitudes spontaan kunnen toepassen in het dagelijkse leven, om zo goed te kunnen functioneren in de wereld.

Ons doel

 • Een positief en een veilig leerklimaat in een krachtige leeromgeving is een voorwaarde om tot goed leren te komen.
 • We willen onze kinderen voorbereiden op een zelfredzaam leven.

Met zorg

 • Leren is een groepsgebeuren, waarbinnen we -via interactie-, het verschil aan talenten bij kinderen en begeleiders kansen geven.
 • Als dialoogschool streven we naar een optimale begeleiding door blijvend geloof in de groeikracht van elk kind.
 • Het team streeft naar gelijke kansen tot onderwijs voor elk kind, in samenwerking met hun thuis.
 • Door te differentiëren spelen we in op de verschillen tussen kinderen.

Samen

organisatie - doelgericht - teamkracht - communicatie - vernieuwing