NIEUWE INSCHRIJVINGEN KUNNEN OOK DIGITAAL

Onder schoolinfo/inschrijvingen kunt u het inschrijvingsformilier downloaden

Jobsopschool.be

Wilt u in aanmerking komen voor een job binnen onze scholengroep ? Registreer u op bovenstaand adres of klik hier www.jobsopschool.be

Wie werkt er allemaal op Ten Parke ?

 Directie : Sylvia Deschacht               

 Secretariaat : Marleen Boffel                                               

 

Zorgcoördinator : Tijs Clicteur                         

 

Zorgcoördinator kleuters : Caroline Becue                

 

 Ict-coördinator : Wim Deketelaere                

 

 Turnleerkracht : Griet Vandenbussche         

 

 

Ambulante leerkrachten :

                                         Dorine Viaene              

 

                                  Maike Vandendriessche     

 

                                         Jasper Dejonghe                                                                  

 

                                                        

KLEUTERSCHOOL

Martine Swaenepoel                                           

Eline Popelier                                                        

Gina Paelinck                                                        

Els blomme                                                           

Sara Vanparys                                                      

Carine Jacques                                                     

Stephanie Scheldeman                                            

Celien Eeckhout                                                             

Emily Coene                                                                                        

 

                 

            

LAGERE SCHOOL

 

Annemie Speecke                                                

Hannah Stroobant                                                

                                                    

Lies Adams                                                           

Wim Deketelaere                                                  

                                               

Annelies Segaert                                                 

Kelly Jonckheere                                                  

Els Vandaele                                                   

Lisa Hostens                                                

Danny Verstegen                                                  

Sanne Deklerck                                                  

Lynn Ghysbrecht                                                                        

Evelien Dereu                                              

Katrien Declerck                                         

                                       

 

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Katrien Gobeyn                                        

 

ONDERSTEUNEND PERSONEEL

           

          

 

BUSCHAUFFEUR

Peter