Ouderraad

ouderraad.tenparke@gmail.com

   

Vergaderdata schooljaar 2019-2020: 11/09, 16/10, 15/01 met nieuwjaarsreceptie, 4/03 en 3/06.

We starten steeds om 20.15u in de refter van de school.  Er wordt steeds een drankje voorzien.

 

Ook interesse om aan te sluiten ? Klik hier voor meer info.